Демонтажът на МОЧА продължава, ВАС отряза Мая Ма.

0

Върховният административен съд обезсили разпореждане на Административния съд в София, с което по жалба на Сдружение „Изправи се.БГ“ и група физически лица е наредено да се преустанови демонтиранането на паметника на Съветската армия, съобщи БНТ. 

Делото е образувано по частна жалба от Областна администрация на Област София. Ответниците са Сдружение „Изправи се.БГ.“, представлявано от Мая Манолова, Войслав Тодоров-в качеството му на общински съветник в Столичен общински съвет, Виктор Йочев и Георги Кадиев, в качеството им на граждани на Република България.

Върховните магистрати оставят без разглеждане искането, подадено от Сдружение „Изправи се.БГ“ и посочените физически лица, с което се оспорват действия на длъжностни лица от Областна управа-София по демонтиране и нарязване и на бронзовите фигури на „Паметника на Съветската армия“.

Касационният състав на ВАС приема, че разпореждането на първоинстанционния съд е недопустимо, тъй като Сдружение „Изправи се.БГ“ и физическите лица нямат правен интерес от обжалването.

За да е налице правен интерес е необходимо този интерес да е пряк, личен и непосредствен. Прекият интерес предполага със самата отмяна на оспорения акт, в случая с прекратяването на действията да се предотврати настъпването на щета в правната сфера на засегнатия. Интересът трябва да е личен, което предпоставя, че физическите и юридически лица имат право на жалба само в защита на свои субективни права, свободи и законни интереси. Правният интерес трябва да е непосредствен, т.е. съответния акт или действие да засяга правната сфера на подалия искането, като отнема, изменя или ограничава права или противозаконно създава задължения за искателя или създава права на трето лице, които го увреждат.

В случая, действията по демонтиране и нарязване на бронзовите фигури на „Паметника на Съветската армия“ не засягат пряко и непосредствено правната сфера на искателите-физически лица и не накърняват пряко и непосредствено техни субективни права и интереси, поради което искането им е следвало да бъде оставено без разглеждане поради липса на правен интерес, поясняват от Върховният административен съд.

По делото е налице още една предпоставка за оставяне на искането за прекратяване действията по демонтиране и нарязване на бронзовите фигури на „Паметника на Съветската армия“ без разглеждане поради липса на правен интерес.

Административният съд не е съобразил в хода на установяване на предпоставките за прекратяване на неоснователните действия и при постановяване на обжалваното разпореждане от 19.12.2023 г., че видно от приложените към Молба на искателите от 18.12.2023 г. доказателства, преди постановяването на обжалваното разпореждане на АССГ е налице постановен административен акт – Разпореждане вх.№08-00-219 от 14.12.2023г. за прилагане на принудителна административна мярка от Закона за културното наследство (ЗКН) по чл.192 ал.1 т.2 б“а“ и „б“ на главния инспектор на „Главна дирекция инспекторат по опазване на културното наследство“

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече