Училищата с четири варианта за работа при нова Ковид вълна

0

В условията на пандемия МОН прави всичко възможно да подготви системата за поредната вълна от коронавирус, за да осигури обучение с най-малък риск. Наша основна цел е осигуряването на максимално дълго присъствено обучение. Документът е изпратен за съгласуване в МЗ. Това заяви образователният министър проф. Николай Денков от трибуната на НС. Депутатите го поканиха на изслушване във връзка с подготовката на образователните институции за посрещане на новата учебна година в условията на пандемия. 

В пленарна зала министърът заяви, че средното образование ще премине онлайн само в краен случай и то на локален принцип, когато страната влезе в тъмночервената зона. Ако България е в жълтата или оранжевата зона, институциите ще продължават да работят. При карантиниране на ученик, негов учител поема обучението му в електронна среда.

„Към дистанционно обучение преминават първо учениците от 8 до 12 клас. Най-малките деца ще учат онлайн само при крайна необходимост. В червения сценарий училищата работят по график за преминаване към дистанционно обучение. Ако 14-дневната заболеваемост надхвърли 500 на 100 000, всички ученици преминават към дистанционно обучение“, допълни Денков.

Министерството на образованието и науката (МОН) разработи четири варианта за работа на училищата, детските градини и Центровете за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) през новата учебна година. За основа са използвани показателите за разпространението на COVID-19 според сценариите на Министерството на здравеопазването за развитие на пандемията.

Действията на образователните институции при различните степени на заболеваемост са разписани в Насоки за обучение в условията на извънредна епидемична обстановка. Тяхна основна цел е осигуряване на максимално продължително присъствено обучение. Документът е изпратен за съгласуване в Министерството на здравеопазването (МЗ). Предстои обсъждането му в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование.

Разписаните в насоките сценарии, задължителни и препоръчителни мерки осигуряват условия за преминаване към обучение в електронна среда само в краен случай и най-вече на локален принцип – отделен клас, отделно училище или училища в отделно населено място, в съответствие с конкретната епидемична обстановка, спецификите на училището и учениците. Образователните институции в цялата страна ще бъдат затваряни само при крайна необходимост – когато заболелите са над 500 на 100 000 души за последните 14 дни.

При най-лекия – зелен сценарий със заболеваемост по-ниска от 100 на 100 000 души, и при жълтия сценарий – с болни от 100 до 250 на 100 000 души, образователните институции ще работят, спазвайки насоките на МОН и МЗ за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията. При единични случаи на деца и педагогически специалисти с COVID-19 директорът, след задължително предписание на РЗИ, ще карантинира цялата паралелка и децата ще учат електронно. Ако само един ученик в класа е карантиниран като контактен, само за него директорът ще организира електронно обучение.

При второто ниво на заболеваемост, ако в училище или в Център за подкрепа на личностното развитие има 15% отсъстващи деца заради COVID-19 или процентът на заболели учители и персонал е твърде висок и не може да се обезпечи присъствен учебен процес, може да се премине към обучение в електронна среда в конкретното училище или център за подкрепа. Това става чрез аргументирано предложение на директора до министъра на образованието и науката след решение на педагогическия съвет, съгласувано с обществения съвет на училището. Директорите на центровете за подкрепа се обръщат към кмета на населеното място. Предложението за това може да се направи и след решение на Регионалната здравна инспекция или на областния/общинския координационен съвет.

Към дистанционно обучение преминават първо учениците от VIII до XII клас, а при влошаване на епидемичната ситуация – и учениците от V до VII клас включително. Най-малките деца до IV клас ще учат онлайн в краен случай при обективна невъзможност обучението да продължи присъствено. Със заявените таблети, които очакваме да стигнат до училищата в края на месец септември, и останалите поръчани електронни устройства, МОН покрива нуждите на всички ученици и учители. 

При заболеваемост от 250 до 500 на 100 000 души на национално или областно ниво – в т.нар. червен сценарий, училищата работят по определен от МОН график за преминаване към електронно обучение. Мерките за отделни училища със случаи на COVID-19 са идентични с тези от зеления и жълтия сценарии. Ако броят заразени ученици и персонал от присъствените паралелки нараства, директорът предлага на министъра училището да премине към електронно обучение. В този случай трябва да се осигури максимално дълго присъственото обучение на учениците със специални образователни потребности.

Ако 14-дневната заболеваемост надхвърли 500 на 100 000 – тъмночервен сценарий, всички ученици ще учат от дистанция.

Остава възможността за дистанционно обучение на отделни ученици по здравословни причини, удостоверени с медицински документ. Освен това ученик може да премине към електронно обучение за повече от 30 дни по желание на родителите и след разрешение на началника на Регионалното управление на образованието. Разрешение се дава на базата на информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на конкретния ученик. Задължително е избралите да се обучават дистанционно да обезпечат сами електронното си обучение.

За детските градини се предвижда затваряне само в краен случай. При влизане на страната в тъмночервения сценарий ще могат да работят детските заведения със 100% преболедувал или ваксиниран персонал. В този период ще се приемат само деца, чиито родители отговарят на същите условия.

Предвиждат се специални мерки за подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности. Тази група ще преминава към дистанционно обучение само в краен случай, а ако това се наложи, ще се търси възможност за индивидуални консултации и индивидуални терапевтични занимания. 

Анализът свъразан с рзултатите от електронната форма на обучение сочи, че децата се делят на две групи. Първата група е на децата, чиито родители имат възможността да изпращат децата си на допълнителни уроци и да им отделят нужното време. Втората група е тази на децата от рисковите групи, които осезаемо са понижили своя успех и се предвижда да отпаднат от образователната система, те са около 20%. 

Сериозните проблеми са свързани с механизма на инспектиране, механизма на оценка на добавената стойност и др. По отношение на промяната на учениците в паралелките са направили комисия, която да проследява дали критериите за кандидатсване в училище са изпълнени. 

Насоките на МОН разписват задължителни и препоръчителни мерки за намаляване на рисковете от инфекция при присъствено обучение. Това са познатите вече мерки за дезинфекция, проветряване, уроци на открито и др. В помещенията учениците задължително трябва да носят маски, ако такова е разпореждането на здравните власти за страната. Изключения могат да се правят при широко отворени прозорци в класните стаи, за ваксинираните учители, за най-малките ученици от I до IV клас по преценка на педагогическия съвет, както и за хронично болни деца.

Красимир Вълчев изтъкна, че таблетите не са особено подходящи за електронна форма на обучение и масово в световен мащаб се отхвърлят. Той посочи ученическите лаптопи за по-добрия вариант.  Проф. Чорбанов изказа критика към кампанията за ваксинация на учителите. Според него се дискриминират хората, които са прекарали коронавируса. Той уточни, че „Всички данни показват, че прекаралите заболяването могат да бъдат добри преподаватели без да създават никакъв риск за хората, с които работят.“

„За университетите умишлено не е повдиган въпроса, защото те самостоятелно вземат решения и практиката до момента е показала, че онлайн обучението не е създавало проблеми.“ посочи Николай Денков. Той допълни, че единствено медицинските университети трябва да учат присъствено.  

В сила остават протоколите за действие при дете или възрастен със симптоми на вируса.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече