Въвеждат ускорено издаване на шофьорски книжки

0

Министерският съвет въведе ускорено издаване на шофьорски книжки в определени случаи днес, съобщиха от кабинета. 

Правителството прие допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси. Предлаганите промени произтичат от приетото допълнение на чл. 51 в Закона за българските лични документи, според което се въвежда възможността и за ускорена услуга за издаване на свидетелство за управление на МПС (СУМПС). Във връзка с това в тарифата се създава нов член, с който се въвежда такса при заявяване на ускорена услуга. Размерът на таксата е определен след анализ на извършените разходи при предоставянето на ускорената услуга, като са отчетени организацията на работния и технологичния процес.

Припомняме условията, при които гражданите могат да се възползват от предлаганата нова услуга – тя може да бъде заявявана

само в случаите на подмяна

на СУМПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл такъв срок, при промяна в данните на водача – фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат, когато заявлението е подадено в звено „Пътна полиция“ при СДВР или областните дирекции на МВР. В случаите на заявена ускорена услуга съответният документ се издава в срок до три работни дни от приемането на заявлението.

Таксата за ускорено издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство ще бъде тройно по-голяма от тази за обикновената услуга.

Според действащата тарифа за таксите, които се събират от вътрешното ведомство, за да бъде издадена шофьорска книжка в срок от 30 дни, каквато е обикновената услуга, хората до 58 години плащат 25 лева, а тези между 58 и 70 години – 11 лева. За хората с трайни увреждания, които имат решение от ТЕЛК, таксата е в размер на 3 лева, а всички хора над 70-годишна възраст са освободени от заплащане на такса.

От началото на септември всяка от тези възрастови групи шофьори ще може да използва ускорената услуга на тройно по-висока цена в сравнение с обикновената. 

Ускореното издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство се въвежда по аналогия на експресното издаване на лична карта или паспорт, което също е в срок от 3 работни дни.

Кабинетът е одобрил и промени в Устройствения правилник на Министерство на правосъдието Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Министерство на правосъдието. Проектът на Постановление на Министерския съвет е изготвен във връзка с осигуряване изпълнението на Закона за политическите партии (ЗПП), съгласно който са възложени нови функции и отговорности на министъра на правосъдието по отношение на

разпределянето на субсидията за политическите партии и коалиции.

Именно това налага съответната промяна в Устройствения правилник на Министерството на правосъдието, приета днес от кабинета. Съгласно последните изменения в ЗПП (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.) министърът на правосъдието определя със заповед документите, които партиите и коалициите трябва да представят за предоставяне на държавната субсидия, и сроковете за представянето им. При непредставяне в срок на някой от документите, при непълноти или нередности в тях държавната субсидия не се превежда до тяхното представяне, съответно отстраняване. Държавната субсидия се предоставя ежегодно от бюджета на Министерството на правосъдието на четири части: до 30 април, до 30 юни, до 30 септември и до 20 декември на съответната година. В рамките на проект „Реформа на рамката за несъстоятелност в България“ Европейската комисия предостави техническа помощ на България за разработване на Пътна карта в областта на несъстоятелността, като координатор по изпълнението на мерките е Министерството на правосъдието. Изпълнението на мерките, заложени в Пътната карта за изпълнението на препоръките относно рамката за несъстоятелност и стабилизация в България по отношение подобряване квалификацията на синдиците, налага прецизиране на функциите на дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ /ВСВ/ в министерството, като функциите по квалификация на синдиците от Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ се възлагат на дирекция ВСВ.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече