Уес Хърли

Да си подрастващ гей в Русия

Да си подрастващ гей в Русия

Уес Хърли, авторът на този текст, е американски режисьор, гей, роден в Русия. Бях на около 12 или 13 години. Беше време на голяма промяна и вълнения. Семейството ми беше с анти-комунистически убеждения от години, затова когато Съветският съюз се срина, ние бяхме развълнувани и удовлетворени. Моите съученици спряха да носят червените си връзки и значки с образа на Ленин, които аз отказвах да нося д... »