Съдът в Страсбург: Отказът на Хърватия да издаде разрешително за престой на чужденка в еднополова връзка с хърватска гражданка е дискриминация

Съдът в Страсбург: Отказът на Хърватия да издаде разрешително за престой на чужденка в еднополова връзка с хърватска гражданка е дискриминация

Съгласно практиката на Съда в Страсбург, еднополовите двойки са фактически семейства и по-неблагоприятното им третиране в сравнение с разнополови фактически семейства е дискриминация.

Във вторник Европейският съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ, Съдът) оповести решението си по делото Пайич срещу Хърватия (жалба № 68453/13). Съдът установява нарушение Член 14 (забрана за дискриминация) във връзка с Член 8 (правото на зачитане на личния и семеен живот) от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ, Конвенцията). Това съобщиха от Български хелзинкски комитет.

Жалбоподателка по делото е гражданка на Босна и Херцеговина. През декември 2011 г. тя подава молба за разрешение за престой в Хърватия. Основанието за молбата ѝ е, че тя иска да живее със своята партньорка, с която е в трайна еднополова връзка. В хода на процедурата полицейското управление в гр. Сисак, което е органът издаващ този вид документи, установява, че двете жени имат връзка от октомври 2009 г. и двете пътували често, за да бъдат заедно.

Въпреки това молбата на Пайич е отхвърлена с мотив, че не са изпълнени изискванията на Закона за чужденците. Тя обжалва пред правосъдното министерство, от където обаче също отхвърлят молбата ѝ. Основанието е, че в Хърватия действа Закон за еднополовите съюзи, който урежда отношенията на еднополови двойки, но в него тези двойки не са признати за „семейство“, докато Законът за чужденците признава правата само на небрачни двойки, които са „семейство“, където като такива са припознати само разнополовите двойки.

Пайич завела дело пред административен съд с аргумента, че спрямо нея е упражнена дискриминация в сравнение с разнополовите двойки, които имат право на събиране на семейството, съгласно Закона за чужденците. Административният съд обаче отхвърлил жалбата ѝ, тъй като правните последици на еднополовите съюзи са толкова ограничени, че тези двойки не се ползват от правото на събиране на семейството. През май 2013 г. конституционният съд на страната също отхвърлил жалба на Пайич.

ЕСПЧ се произнася, че еднополовите двойки, като тази на жалбоподателката, попадат в обхвата на понятията за „личен живот“ и „семеен живот“ по смисъла на Член 8 от Европейската конвенция за правата на човека. Съдът отбелязва, че при променилата се социална обстановка, в която все повече държави страни по ЕКПЧ узаконяват отношенията на еднополовите двойки, би било изкуствено да се поддържа гледището, че за разлика от разнополовите, еднополовите двойки не водят „семеен живот“.

ЕСПЧ отбелязва още, че хърватското законодателство признава извънбрачните връзки както на разнополови, така и на еднополови двойки, с което самите национални власти са признали, че и двете категории двойки са способни да формират стабилни и отдадени връзки.

Съдът приема, че партньор на дадено лице в еднополова връзка, който подава молба за разрешение за престой, с намерението да води семеен живот в Хърватия, е в сравнима ситуация с партньор в разнополова връзка, който преследва същите цели. Въпреки това хърватското законодателство урежда възможността за издаване на такова разрешение само за разнополови двойки – бракосъчетани или не. Поради това е налице различно третиране на основата на сексуална ориентация.

Предвид горното, ЕСПЧ определя, че е в тежест на правителството да докаже, че различието в третирането може да бъде обосновано с преследването на законна цел и че средството, с което тази цел се преследва, е пропорционално, а не прекомерно. Съдът изрично сочи, че в случаи на различие в третирането на основата на сексуална ориентация, държавите страни по Конвенцията имат ниска степен на свобода на преценката.

Хърватското правителство обаче не успяло да покаже, че законът преследва такава законна цел и че затова е необходимо изключването на определени категории хора – в този случай, лицата в еднополова връзка – от обхвата на съответното национално законодателство. Поради това ЕСПЧ заключава, че нормите на Закона за чужденците са бланкетни, което е несъвместимо със стандартите на Конвенцията.

Хърватското правителство може да обжалва решението на секцията пред Голямата камара на ЕСПЧ в тримесечен срок.

В България никаква форма на небрачен семеен живот — на разнополови или на еднополови двойки — не е узаконена. Дебат по този въпрос у нас беше повдигнат в обществото през 2008 г., когато се обсъждаше проектът за нов Семеен кодекс. Той предвиждаше узаконяването на съжителстващите на семейни начала двойки с различен пол под формата на т.нар. фактическо съпружеско съжителство.

Срещу призивите на активисти от гей-лесбийската общност законопроектът да узакони фактическото съжителство на еднополовите двойки се изправиха както неоконсервативни неправителствени организации, религиозни институции и крайни националисти, така и политици. В крайна сметка текстовете, които узаконяват фактическото съжителство на разнополовите двойки, отпаднаха от финалния вариант на новия Семеен кодекс.

През юли 2015 г. ЕСПЧ се произнесе по жалба срещу Италия, като постанови, че тя трябва да предостави защита в своята правна система на семействата на еднополови двойки. България като държава страна по ЕКПЧ не е обвързана с изпълнението на това решение, но при евентуално дело срещу нея при същите факти Съдът би намерил нарушение на Конвенцията.

Gama News
Следвай ни:

Gama News

GamaNews.bg е българска медия за новини, посветени на лесбийките, гей мъжете, бисексуалните, трансполови и куиър хора.
Gama News
Следвай ни:
GamaNews.bg е българска медия за новини, посветени на лесбийките, гей мъжете, бисексуалните, трансполови и куиър хора.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Анти-спам ключ * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.