Ден: 28.10.2015

Министерството на труда и социалните въпроси на Словения ще се бори с хомофобията

Министерството на труда и социалните въпроси на Словения ще се бори с хомофобията

Министерството ще отпечата 800 000 брошури, които ще разпространи до… всички домакинства в страната. Генерална дирекция „Правосъдие и потребители” на Европейската комисия е отпуснала 214 556 Евро на Министерството на труда, семейството, социалните въпроси и равните възможности на Словения за кампания за повишаване на информираността на обществото по въпросите на ЛГБТ равенството. Това става ... »