Ден: 13.05.2015

Правата на интерсексуалните в ЕС често остават пренебрегвани

Правата на интерсексуалните в ЕС често остават пренебрегвани

В страните от Европейския съюз (ЕС) основните права на интерсексуалните хора често се погазват или пренебрегват. До този извод достига Агенцията на ЕС за основни права (FRA) след направено проучване. Резултатите, представени в кратко резюме с фокус върху основните проблеми, показват необходимостта от ревизирането както на закони, така и на практики в целия съюз. Някои от нарушенията водят не само ... »