Съдът в Страсбург осъди Турция за отказ на достъп до промяна на телесния пол

Съдът в Страсбург осъди Турция за отказ на достъп до промяна на телесния пол

Отказът на турските власти да предоставят на транссексуално лице достъп до операция за промяна на телесния пол представлява нарушение на Член 8 от Европейската конвенция за правата на човека.

В решение на камара от днес по делото Y. Y. v. Turkey (Жалба № 14793/08), Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ, Съдът) се произнесе с осъдително решение срещу Република Турция за нарушение на Член 8 (право на зачитане на личния и семейния живот), осъществено с отказа на държавата да предостави на транссексуално лице достъп до оперативна промяна на телесния пол, тъй като лицето не било трайно лишено от възможността да има деца.

Жалбоподател по делото е турски гражданин, роден с женски телесен пол. Осъзнал че се чувства като мъж, той подал през 2005 г. до районния съд в Мерсин искане за разрешение за извършване на операция по смяна на телесния пол. Съдът изискал информация дали лицето действително е транссексуално от директора на болницата, където жалбоподателят получавал психиатрична консултация, както и становище дали подлагането на такава операция е наложително. Съдът отправил и питане дали лицето е трайно неспособно на възпроизводство.

В началото на 2006 г. от болницата потвърдили, че лицето е транссексуално и че ще е по-добре за психичното му здраве да промени телесния си пол. Един от лекарите в болницата по-късно пък потвърдил, че лицето не е лишено трайно от възпроизводствени функции. Въз основа на последното съдът отхвърлил иска на транссексуалното лице, а това решение било потвърдено по-сетне и от касационния съд на страната.

През 2008 г. Y. Y. подал жалба до ЕСПЧ, претендирайки нарушение на Член 8 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ, Конвенцията). Така случаят поставя пред ЕСПЧ въпроса кои са необходимите условия за процеса по промяна на телесния пол, които могат да бъдат поставяни на транссексуални лица, без да има противоречие с Член 8 от Конвенцията.

Съдът в Страсбург отбелязва, че гражданският кодекс на Турция предоставя на транссексуалните хора не само правото да променят телесния си пол, но и новият им пол да бъде признат чрез промяна на гражданското им състояние (документи, издавани от държавата, като лична карта, паспорт и др.).

Турският закон обаче съдържа изискването транссексуалното лице да не може да се възпроизвежда, т.е. да е неспособно да има деца. Според представителя на турската държава пред Съда, това ограничение било наложително, за да не се превърне практиката по промяна на пола в прекалено популярна, както и да се избегне злоупотреба с нея от страна на секс индустрията. В решението си ЕСПЧ отхвърля този аргумент, макар и признавайки, че не съмнява в това, че с приемането на законодателството в този му вид, турският законодател е преследвал легитимна цел.

Съдът подчертава, че правото на определяне на собствения пол е част от същността на свободата на самоопределение. В решението изрично се подчертава сериозността на въпросите, касаещи транссексуалните лица, както и това, че Конвенцията трябва да бъде интерпретирана и прилагана по начин, който прави гаранциите в нея, включително за транссексуалните лица, практически и ефективни.

Съдът е категоричен и в това, че правото на транссексуалните хора на лично развитие и физическа и морална сигурност в пълната степен, както за другите граждани, не може да се счита за спорен въпрос. Той се позовава и на Препоръка CM/Rec(2010)5 на Комитета на министрите на Съвета на Европа, съгласно която изискванията за правно признаване на променения пол трябва да бъдат изчистени от оскърбителни или прибягващи до злоупотреба изисквания. В решението се посочва и призива на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа държавите-членки да гарантират правото на транссексуалните хора на лични документи, отговарящи на тяхната полова идентичност, без за това да се изисква стерилизация или друга медицинска процедура, като извършена оперативна промяна на пола или хормонална терапия.

В решението си ЕСПЧ изразява неразбиране за това защо способността за възпроизводство фигурира в изискванията за предоставяне на разрешение за промяна на телесния пол. Като заявява, че не вижда друг начин лицето да удовлетвори едно такова изискване, освен чрез подлагане на стерилизация, Съдът приема позицията, че принципът за уважаване на физическия интегритет на жалбоподателя изключва всяко изискване към него, целящо постоянна стерилизация. Според Съда подобна намеса не е необходима в едно демократично общество.

На жалбоподателя са присъдени € 7 500 за неимуществени вреди вследствие на дългогодишния отказ да ме бъде предоставена възможност да се подложи на операция за промяна на телесния пол. Решението на камарата подлежи на обжалване пред Голямата камара на ЕСПЧ.

Българското законодателство не предоставя никаква правна уредба за промяната на телесния пол. Тази промяна само е посочена като възможно основание за промяна на личните документи (чл. 9 от Закона за българските лични документи), но липсва законово разписана процедура. Поради това е налице противоречива съдебна практика по дела за промяна на гражданския пол, като е налице включително такава, която изисква оперативна промяна на телесния пол преди промяната на личните документи.

Gama News
Следвай ни:

Gama News

GamaNews.bg е българска медия за новини, посветени на лесбийките, гей мъжете, бисексуалните, трансполови и куиър хора.
Gama News
Следвай ни:
GamaNews.bg е българска медия за новини, посветени на лесбийките, гей мъжете, бисексуалните, трансполови и куиър хора.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Анти-спам ключ * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.