• 425
    10

    „Така че, преди да повторите като ехо „Амин“ у дома и в храма, помислете! Помислете и помнете – дете ви слуша!“ – Мери Грифит Имам безброй ...