Ден: 03.03.2013

Анна Гродзка: Хората напускат Полша заради хомофобията и трансфобията

Анна Гродзка: Хората напускат Полша заради хомофобията и трансфобията

Анна Гродзка – първият трансполов депутат в Европа, се изказа за бедността и социалното изключване на ЛГБТ общността по време на конференцията на Националната гей-лесбийскa федерация в Дъблин на 24 януари. Полската депутатка обясни на участниците в конференцията, че сред причините толкова много хора да са емигрирали от Полша са дискриминацията по признак пол или проблемите, свързани с изразяването... »