Европейският съд в Страсбург осъди Австрия за дискриминация, задето не разрешава осиновяване от втория родител в еднополова двойка

Европейският съд в Страсбург осъди Австрия за дискриминация, задето не разрешава осиновяване от втория родител в еднополова двойка

С решение на Голямата камара от днес, Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) осъди Австрия за дискриминация и нарушаване на правото на личен и семеен живот, задето не е дала правни възможности на родител от еднополова двойка да осинови детето на партньора си.

Решението на съда идва в светлината на факта, че австрийския Граждански кодекс дава такава правна възможност на небракуваните разнополови двойки, но не и на еднополовите. Така ако самотен родител на дете влезе във връзка на семейни начала с другиго, партньорът му ще може да осинови детето и да му стане законен родител само, ако е с различен пол от този на първия родител. Текстът в австрийския закон просто „пропуска” да запише, че това е приложимо и при партньори от един и същ пол.

Жалбоподателки са две жени, родени през 1967 г. и съжителстващи в трайна връзка. Те отглеждат сина на едната от тях, роден през 1995 г., над когото майка му има пълно попечителство. През февруари 2005 г. двете подават пред компетентния държавен орган искане партньорката на майката да получи родителски права над отглежданото от двете дете. След като получили отказ, поискали от австрийския Конституционен съд да отмени ограничаващите законови разпоредби, като противоконституционни. Съдът отхвърлил жалбата им като недопустима през юни 2005 г.

През октомври същата година окръжният съд също отхвърлил искането им с аргумента, че заместването на втория родител с такъв от пол, идентичен с този на първия, „уврежда” връзката на детето с първия му родител. В разглеждания случай втора майка, според съда, би увредила връзката на детето с първата му майка.

През 2006 г. отказ идва при обжалване и от районния съд, който добавя в аргументите това, че макар австрийският закон да не дава прецизна дефиниция на понятието „родител”, той очевидно има предвид лица от различен пол. Според съда, тъй като в случая детето има двама родители, ако и разделени и ако и то да е отглеждано само от единия, при това с пълни права пак по решение на австрийската правосъдна система, то няма нужда вторият му биологичен родител да се замества с друг, още повече, че детето имало редовни контакти с баща си. Съдът не обяснява в решението си защо при това положение законодателят е предвидил такава опция за разнополови двойки. Следва отказ и от Върховния съд, който сухо констатира, че няма такава правна възможност.

С 10 срещу 7 гласа обаче по делото Х и други срещу Австрия (X and Others v. Austria) голямата камара на ЕСПЧ прие положението на двете жени като сравнимо с това на разнополова двойка, живееща на семейни начала, поради което законът, който другояче признава съществуването на еднополови двойки и регламентира отношенията им, поставя тези двойки в по-неблагоприятно положение от разнополовите, като дава на вторите правни възможности, от които лишава първите. Председателят Шпилман внесе особено мнение, според което положението на двойката е сравнимо не само с това на небрачните разнополови двойки, но и на брачните.

Съпредседателят на изпълнителния съвет на Европейския клон на Международната организация на гей мъжете, лесбийките, бисексуалните и трансполови хора (ИЛГА-Европа), Мартин Кристенсен, коментира:

„Това е значима, важна победа на семействата на дъгата в цяла Европа. Надяваме се това решение да постели пътя към преодоляване на оставащите правни бариери пред тези двойки в Европа. Липсата на правно признаване и невъзможността на родители да установят правни връзки с децата си е откровено дискриминационно и има силен, вреден отзвук в живота на тези семейства и добруването на отглежданите от тях деца. Принципът за съхранение на най-добрия интерес на детето трябва да се спазва без изключение”.

Али Джерноу, старши юридически съветник на Международната комисия на юристите също коментира:

„С днешното решение съдът ясно показва, че семействата са си семейства, без значение от пола на родителите, както и че бариерите през правното уреждане и закрила от закона, поставени на основата на сексуалната ориентация, не служат в интерес нито на родителите, нито на детето”.

Gama News
Следвай ни:

Gama News

GamaNews.bg е българска медия за новини, посветени на лесбийките, гей мъжете, бисексуалните, трансполови и куиър хора.
Gama News
Следвай ни:
GamaNews.bg е българска медия за новини, посветени на лесбийките, гей мъжете, бисексуалните, трансполови и куиър хора.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Анти-спам ключ * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.